Podklady k 8. jednání zastupitelstva 15. 11. 2023

Folder2023-11-90004anon

Stáhnout PDF

Bod číslo 12 – Změna Územního plánu číslo 2

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nové Sedlo, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po projednání návrhu na vydání změny č. 2 Územního plánu Nové Sedlo , jako opatření obecné povahy v souladu s § 54 odst. 3 stavebního zákona, vrací pořizovateli změnu č. 2 Územního plánu Nové Sedlo k přepracování s těmito pokyny:

o   změnu č. 2 ÚP Nové Sedlo uvést do souladu s nadřazenou ÚPD

o   vypustit ze změny č. 2 ÚP Nové Sedlo celou rozvojovou plochu Z2-1 (návrhová plocha těžby nerostů u Číňova)

o   navrácení plochy těžby v lokalitě mezi komunikací do Břežan a obcí Nové Sedlo – plocha projednaná již v územním plánu z roku 2011 nazvaná T – Břežany II.

o   v souladu s přepracováním změny č. 2 ÚP Nové Sedlo, upravit vyhodnocení námitek  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *