Kandidát č. 1 – Ing Jaroslav Zídek

Jméno a příjmení: Ing. Jaroslav Zídek

Věk: 32 let

Bydliště: Nové Sedlo, místní část Žabokliky

Povolání: soukromý zemědělec a ekonom

Vzdělání: Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, Obchodní akademie Žatec

Cizí jazyky: aktivně anglicky, pasivně německy, základy polštiny

Zájmy: rekreační cyklistika, turistika po minipivovarech, myslivost, elektronika a IT

Další dovednosti:

V rámci přípravy a prohloubení znalostí jsem absolvoval semináře akreditované Sdružením místních samospráv:

 • Škola místních samospráv
  • 20 hodin studia a 22 hodin e-learningu
  • ZÁKON O OBCÍCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY, EVIDENCE OBYVTEL, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, POHŘEBNICTVÍ, VEŘEJNÉ FINANCE, DOTACE, MAJETEK OBCE, KONTROLNÍ ŘÁD, OBČANSKÝ ZÁKONÍK, ZÁKONÍK PRÁCE, SPRÁVNÍ ŘÁD, STAVEBNÍ ZÁKON, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, OBLAST DOPRAVY, ŠKOLSTVÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST, KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
 • Stáž – Rozvoj Obce
  • Jak strategicky plánovat a realizovat rozvoj obce nejen s využitím DOTACÍ
 • Stáž – Jak ovlivnit příjmovou stránku rozpočtu Obce
  • poplatky, rozpočtové určení daní, dotace včetně aktuálního přehledu otevřených titulů

Kliknutím na obrázek zobrazíte získaný certifikát. Obsahy kurzů včetně možnosti se na kurzy také přihlásit naleznete na Portálu zastupitele.

Z titulu povolání jsem oprávněn nakládat s přípravky na ochranu rostlin a řídit jejich aplikaci, což je zákonná povinnost i pro údržbu veřejných prostranství.

Můj kompletní životopis naleznete na mém profilu v síti Linked-In.

Proč kandiduji a co mohu Obci přinést:

Chci i nadále pokračovat ve snaze o napravení poměrů v naší Obci, dodržování zákonů a základních pravidel. Chci jeden metr pro všechny bez ohledu na osobní vazby, bydliště nebo jiné důvody. Obec je společný majetek nás všech a tak k ní musí dočasný správce vzešlý z voleb přistupovat.

Jsem zárukou spolupráce a nikoliv boje se zemědělci v našem katastru, kteří dávají našim lidem práci, starají se krajinu a okolí našich vesnic a mají techniku (plošiny, sněžné pluhy, nakladače, cisterny na vodu,…) využitelnou i pro potřeby Obce bez nutnosti investic. Protože jsem jeden z nich.

Dále chci zrevidovat požární, povodňové, branné a jiné směrnice pro zajištění bezpečí občanů v případě živelných či jiných pohrom s ohledem na dění v průběhu minulého volebního období (epidemie, požáry, válka v Evropě, extrémní počasí). Chci zkontrolovat funkčnost hydrantů, sirén, vybavit obec defibrilátorem a sadami první pomoci. Kdo je připraven není překvapen.

V neposlední řadě jsem přesvědčen, že opravdový a udržitelný dlouhodobý rozvoj Obce by měl mít jasnou vizi a plán prodiskutovaný a sdílený s veřejností. Nesmíme jen pasivně čekat, co nám spadne v podobě dotací od stolu v Praze nebo Ústí. Plán není jen formalita a příloha k žádosti o dotaci.

Mám také vizi jak vyřešit situaci vyloučené lokality v Sedčicích, která je brzdou rozvoje této osady. Ledy se i na vyšších úrovních začínají hýbat a my musíme být u toho. Obchod s chudobou nesmí zatěžovat vesnici!

Co považuji za největší úspěch minulého období:

Za největší výzvu a současně službu občanům považuji pořizování a zveřejňování videozáznamů z jednání zastupitelstva. Zpracování s cílem dodržení ochrany osobních údajů mi zabere i více než 2x tolik času, než je doba trvání samotného jednání.

Rovněž jsem dokázal mobilizovat zastupitelstvo i občany ve chvíli, kdy bylo naplánovalo kolem našich obydlí vybudování tlakového převaděče a na vyjádření bylo jen pár dní času. Osobně jsem se zúčastnil veřejného projednání zásad územního rozvoje na Krajském úřadě.

V neposlední řadě jsem však našel odvahu upozornit na nekalé jednání na úřadě orgány činné v trestním řízení s částečně úspěšným výsledkem. Vystupuji i proti častým změnám důležitých dokumentů jako je strategický plán nebo územní plán – nesmí se z nich dělat trhací kalendář.