Program pro volební období 2022-2026

 • Odpady
  • místo 3 volební období nedobudované „sportovní haly“ vybudujeme moderní sběrný dvůr s důstojným zázemím pro obecní zaměstnance, techniku a potřeby občanů
  • optimalizujeme svoz a zpracování bioodpadu tak, aby byl kompost se štěpkou skutečně dostupný všem občanům, kteří projeví zájem
  • doplníme kontejnery na tříděný odpad, dobudujeme k nim důstojné umístění se zastřešením
  • v každé vesnici zřídíme místo pro svoz odpadu v barevných pytlích 1x týdně
  • barevné pytle na třídění budeme každý měsíc dávat do schránek společně se zpravodajem
  • sběrné soboty uspořádáme minimálně 3x ročně
 • úřad transparentní a vstřícný občanům
  • uspořádáme výjezdní zasedání zastupitelstva (Sedčice, Břežany, Žabokliky)
  • ustanovíme jasné a závazné termíny jednání zastupitelstva na celý rok dopředu
  • zastupitelstva budeme pořádat později než v 16 hodin aby je stihli i lidé chodící do práce
  • budeme dále pořizovat videozáznamy z jednání, zveřejňovat podklady a podrobné zápisy
  • podklady zastupitelům a veřejnosti budeme dodávat s dostatečným předstihem
  • rozšíříme úřední hodiny na 3 dny v týdnu s možností objednání
  • uspořádáme školení pro přístup k úřadům online (datové schránky, portál občana apod.)
  • budeme zveřejňovat a řádně soutěžit veřejné zakázky už od hodnoty 1 mil. Kč
  • úřední desky budeme udržovat aktuální ve všech vesnicích
  • veškeré formuláře budou k dispozici online
 • dopravní obslužnost
  • budeme se aktivně účastnit přípravy nových jízdních řádů na krajské úrovni
  • budeme usilovat o úpravu tras spojů tak, aby nedocházelo na jedné straně k obtěžování obyvatel častým průjezdem autobusů a na druhé k nedostatečnému spojení spádových vesnic s Novým Sedlem
  • v rámci potřeby budeme rozvíjet dosavadní dopravu dětí do školy i za sportem
 • veřejná zeleň, údržba prostranství a majetku
  • sekání trávy upravíme dle množství srážek – tráva nesmí přerůst, ale ani vyschnout
  • budeme sázet a udržovat stromy ve vesnicích i mimo ně
  • budeme spolupracovat se zemědělci, kteří mají adekvátní techniku a zkušený personál pro údržbu velkých ploch mimo vesnice a úklid sněhu
  • budeme udržovat a rozvíjet stávající majetek a projekty, teprve po dokončení započneme další větší akce
  • obnovíme Břežanské rybníky, zaevidujeme a zrevitalizujeme obecní studny
  • dokončíme rekonstrukci bytového domu Sedčice č.p. 5
  • budeme pokračovat v podpoře domovních čističek
  • budeme usilovat o úsporná opatření, zvážíme vybudování obecních elektráren na střechách budov
 • kulturní obec
  • udržíme v provozu obchod, pohostinství i ordinaci lékaře v Novém Sedle. Samozřejmostí je škola, knihovny a pečovatelská služba
  • opravíme a nabídneme k pronájmu hospodu v Sedčicích
  • budeme usilovat o rozšíření výdejních míst zásilkových služeb a pošty do dalších osad a zahrnutí území Obce do zásilkových obchodů jako je Rohlík.cz, Košík a dalších
  • budeme dále podporovat spolky a soukromé iniciativy našich občanů a přátel Obce
  • obnovíme spolupráci s partnerskou Obcí Gelenau v Německu
  • budeme spolupracovat se sousedy i v rámci Mikroregionu Žatecko
 • Sedčické bytovky – řešení vyloučené lokality a obchodníka s chudobou
  • využijeme všech možností a nástrojů pro ochranu obyvatel před následky „obchodu s chudobou“ – zapojíme orgány hygieny, OSPOD, životního prostředí i nevládních organizací
  • zapojíme obyvatele bytovek do úklidu Obce a péče o veřejnou zeleň v rámci Veřejné služby Úřadu práce, aby ji nadále nemuseli vykonávat v sousedních Obcích
  • na základě mediálního povědomí o naší situaci díky reportážím Českého rozhlasu budeme aktivně usilovat o vyslyšení našich návrhů, připomínek a zkušeností při přípravě opatření proti boji obchodu s chudobou příslušnými ministerstvy a jinými orgány
  • k tomu navážeme spolupráci a výměnu zkušeností s dalšími Obcemi v okolí i zbytku Ústeckého kraje pro společný postup