Jak volit?

Kdy volit?

Volby se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022. V pátek 23. září budou volební místnosti otevřeny od 14:00 do 22:00, v sobotu 24. září pak od 8:00 do 14:00.

Kde volit?

K hlasování se dostavte do volební místnosti, kterou máte uvedenou na obálce s hlasovacím lístkem, který obdržíte do poštovní schránky v místě trvalého pobytu.

Voliči z Nového Sedla, Břežan, Číňova a Chudeřína volí na Obecním úřadě v Novém Sedle.

Voliči ze Sedčic a Žaboklik volí v knihovně v Sedčicích (bývalá hasičárna).

Můžu volit?

Hlasování v komunálních volbách se může účastnit osoba starší 18ti let (nebo dovršící věku 18ti let alespoň druhý den voleb) s trvalým pobytem v dané obci. V komunálních volbách nelze hlasovat v jiné než stanovené volební místnosti na tzv. voličský průkaz.

Jak volit?

Vzhledem k systému přepočtu hlasů je nevýhodné, ač to tak na první pohled nevypadá, hlasovat pro konkrétní kandidáty. Nejvhodnější varianta je volba celé kandidátky a případný výběr kandidátů z jiných uskupení do maximálního počtu.

Volební systém se od modelu parlamentních a krajských voleb nebo většinového modelu pro senátní a prezidentské volby výrazně liší. Při výpočtu výsledku voleb se nejprve bere v potaz počet hlasů pro konkrétní kandidátku (u nás maximálně 9 hlasů), a teprve v „druhém kole“ výpočtu se „řeší“ hlasy pro konkrétní kandidáty. Pro „přeskočení“ je třeba, aby kandidát získal více než 10 % průměru hlasů v rámci kandidátky.

Doporučujeme prostudovat zejména iniciativu Křížkování.info, která srozumitelnou a přehlednou formou vysvětluje způsob hlasování včetně vysvětlení nejčastějších mýtů a doporučení konkrétní strategie voliče (chci / nechci konkrétního kandidáta).

Správnost hlasování si lze ověřit v simulátoru volebních lístků.

Další informace naleznete na webu Ministerstva vnitra.

Simulátor volebního lístku

Připravili jsme pro Vás simulátor volebního lístku pro lepší pochopení způsobu hlasování a ověření platnosti Vaší volby.

Pro otevření simulátoru volebního lístku Nového Sedla v roce 2022 klikněte zde.

Simulátor vychází z aplikace https://volby.rovnou.cz/.